Privacy

PRIVACYVERKLARING van “DANCEFUNVICTORY”.

DANCEFUNVICTORY hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij daar mee omgaan. DANCEFUNVICTORY houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn.
  • passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor de beveiliging van uw gegevens.
  • geen gegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is. (wettelijke verplichting, verzekering, …)
  • op de hoogte zijn van uw rechten, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij.

Voor de werking van DANCEFUNVICTORY vragen, verwerken en bewaren wij de volgende gegevens van U: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, e-mailadres. Door uw lidmaatschap geeft U ons hiervoor toestemming.

De gegevens die U ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de werking van de club.

Uw rechten omtrent uw gegevens.

U hebt recht op inzage, kopie, correctie, aanvullingen wissen van uw gegevens. Na het beëindigen van Uw lidmaatschap van DANCEFUNVICTORY worden Uw gegevens altijd gewist. Indien U, na het doornemen van onze Privacy Verklaring, vragen of opmerkingen heeft kan dat via onderstaande contactgegevens: DANCEFUNVICTORY, Grensstraat 14, 3470 Bilzen; telefoon: 0471 64 30 06 of via onze website dancefunvictory.com

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit, of om een procedure in rechte aan te spannen.

Wijziging Privacy Verklaring.

DANCEFUNVICTORY kan haar Privacy Verklaring wijzigen. Van elke wijziging zullen wij u op de hoogte brengen.

Opgesteld op:  16/06/2018                            Wijziging op:  15/07/2018

Oudere versies worden in ons systeem opgeslagen.

Dansclub Dansschool Danslessen Diepenbeek Engelse Wals Tango Weense Wals Quick Step Samba Cha cha cha Rumba Paso Doble Jive Mars Salsa Social Foxtrot Bachata Café Boogie Disco Mambo Argentijnse Tango SwingFox Popcorn Swing Nightclub Two Step